русский     українська
Программы
Программы ABBYY
Пригода з
| Еще

Пригода з "Кобзарем"

Мирний Панас Якович

Категории:
Проза, Классическая Проза

  • Язык: Украинский

Читать - Пригода з "Кобзарем"
Вы можете читать всю книгу в режиме On-Line
Данная книга представленна в форматах

514 Kb

77 Kb

60 Kb

167 Kb

201 Kb

82 Kb

35 Kb

165 Kb

36 Kb
Пригода з "Кобзарем" — краткое содержание книги
Це було ще за панщини. Мені скінчилось тринадцять літ, а брат мій був на два роки молодший від мене. Нас у сім'ї тілько двойко й було. Ми жили ще дома, на хуторі, за п'ять верстов від города, хоч папа, а найбільше мама давно вже клопотались про те, щоб нас віддати до школи. Мене готували до інституту, а брата до корпусу, та тілько дожидали, поки братові вийде десять літ, щоб разом віддати; бо якби віддавати кожного з нас нарізно, то при-ходилося б держати при домі задля другого і гувернантку, і вчителя. А папа одно наказував мамі вести діло так, щоб менше було розходу. Братові минуло десять літ весною, і все налагодилося так, щоб восени відвезти нас у губернію, а тут я візьми та й занедужай. Прикликали лікаря. Лікар подавився на мене та тілько головою покрутив. - Погано,- каже,- коли б то вискочила!


Пользователи Bookland уже спасли 6649 деревьев!

Покупайте электронные книги и спасайте деревья, которые могут быть уничтожены для того, чтобы изготовить из них бумагу.

Вместе мы сохраним множество красивых древьев!ПОДРОБНЕЕ ОБ ИГРЕ